Contact Us
China Machinery Precision Manufacturing
(Jiangsu) Co., Ltd.
Add: Guocun Town Industrial Zone, Jiangdu
District, Yangzhou City, Jiangsu Province, 
China
Tel:+86 10 63397758
Fax: +86 10 63312011
E-mail:marketing@cmipc.cn 


5000 tons per year for bronze & brass casting.
    
 
   • Contact Us

   • China Machinery Precision Manufacturing
    (Jiangsu) Co., Ltd.
    Add: Guocun Town Industrial Zone, Jiangdu
    District, Yangzhou City, Jiangsu Province, 
    China
    Tel:+86 10 63397758
    Fax: +86 10 63312011
    E-mail:marketing@cmipc.cn 

  Copyright © 2016 中设精工制造江苏有限公司 版权所有 京ICP备09067223号-3